Like - thích

1) S + like + Noun / Gerund (V-ing) = enjoy = ưa, 2) S + like + to - infinitive = thích làm gì trong một hoàn cành nào hay có sự lựa chọn điều chúng ta nghĩ là tốt để làm.

Quảng cáo

Like (thích)

1) S + like + Noun / Gerund (V-ing) = enjoy = ưa

thích ... (có tính lâu dài)

Ex: My father likes tea and coffee.

(Ba tôi thích uống trà và cà phê)

We like going swimming. It's our hobby.

(Chúng tôi thích đi bơi. Đó là thú tiêu khiển của chúng tôi) 

2)    S + like + to - infinitive = thích làm gì trong một hoàn cành nào hay có sự lựa chọn điều chúng ta nghĩ là tốt để làm.

Ex: I like to have a picnic today. The weather is wonderful.

(Tôi thích đi cắm trại hôm nay. Thời tiết tuyệt vời quá)

Mary doesn’t like to live alone. She is afraid of being robbed.

(Mary không thích ở một mình. Cô ấy sợ bị cướp)

3)       Would like ... = want dùng để bày tỏ ý cần hay muốn gì một cách lịch sự.

Ex: I’d like a cup of coffee, please. (Vui lòng cho tôi một tách cà phê)

  • Would you like + noun? = dùng để mời ai (ăn/uống) gì

Ex: Would you like some wine? (Bạn dùng chút rượu vang nhé.)

  • Would you like + to-infinitive ...? = mời ai làm gì

Ex: Would you like to come and have dinner with me this Saturday?

(Bạn đến dùng cơm tối với tôi thứ bảy này nhé.)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close