Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

’What are you 'reading?

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.

'What's 'Snow 'White 'like?

She's 'kind.

Tạm dịch:

Bạn đang đọc gì thế?

Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

Bạch Tuyết thế nào?

Cô ấy tốt bụng.

Câu 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a

4.b

1. a What are you reading? - I'm reading The Fox and the Crow.

 (Bạn đang đọc gì thế? Tôi đang đọc Cáo và Quạ.)

2. b What's she reading? - She's reading a funny story.

(Cô ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc một câu truyện vui/cười.)

3. a What's An Tiem like?  - He's hard-working.                             

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy chăm chỉ.)

4. b What's Aladdin like? - He's clever.                                         

(A-la-đin thế nào? Cậu ấy thông minh.)

Câu 3

3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

What are you reading?                                

What are you reading?                                

I'm reading the Aladdin story.               

What's Aladdin like?                                       

What's he like?                                                

He's clever and he's kind.

What are you reading?                                  

I'm reading the Cinderella story.

What's Cinderella like?                           

What's she like?                                               

She's beautiful and she's kind.

Tạm dịch:

Bạn đang đọc gì?

Bạn đang đọc gì?

Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

A-la-đin thế nào?

Cậu ấy thế nào?

Cậu ấy thông minh và cậu ấy tốt bụng.

Bạn đang đọc gì?

Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

Cô bé Lọ Lem thế nào?

Cô ấy thế nào?

Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

Câu 4

4. Read and tick Yes or No (Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N))

Lời giải chi tiết:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

1. Y Tom likes reading books in his free time.

(Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.)

2.N Case Closed is a Malaysian story.

(Thám tử Conan là một truyện của Ma-lai-xi-a.)

3.Y The main character is Jimmy Kudo.

(Nhân vật chính là Jimmy Kudo.)

4.N Jimmy Kudo is a policeman.

(Jimmy Kudo là một người cảnh sát.)

5.Y Jimmy Kudo is clever and brave.

 (Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.)

Tạm dịch:

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhật Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

Câu 5

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của em)

Lời giải chi tiết:

I like reading fairy tales in my free time.

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

The main character is An Tiem.

I like him very much because he is clever and hard-working.

Tạm dịch:

Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

Nhân vật chính là An Tiêm.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

Câu 6

6. Project (Dự án)

Phỏng vấn ba bạn học về những quyển sách và nhân vật yêu thích của họ

Lời giải chi tiết:

- Do you like reading books?

- What’s your favorite book?

- What does this book talk about?

- Who is the main character of the book?

- What is he/she like?

- Do you like this character? Why/ Why not?

Câu 7

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

- hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.

- viết về quyển sách yêu thích của mình.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài