Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Miêu tả các thành viên trong gia đình bằng bức ảnh hoặc thư tay.

Quảng cáo

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

Click tại đây để nghe:

 

th         this This is my mother. Đây là mẹ tôi.

that     That is my father. Đó là bố tôi.
thin     The book is thin. Quyển sách mỏng.
thick   The dictionary is thick. Quyển từ điển dày.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Click tại đây để nghe:

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. a     2. b     3. a    4. b
Bài nghe:
1. My brother is thin.
2. My sister is three.
3. Their books are on the table.
4. Their books are thick.

3. Let’s chant.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát ca.

This is my family
Đây là gia đình mình.


This is my mother.
And this is my father.
What do they look like?
They're young and strong.
Đây là mẹ tôi.
Và đây là ba tôi.
Trông họ thế nào?
Họ trẻ và khỏe.


That's my grandfather.
And that's my grandmother.
What do they look like?
They're old, and strong too.
Đó là ông tôi.
Và đó là bà tôi.
Trông họ thế nào?
Họ già và cũng khỏe.

4. Read and write.

Đọc và viết.

Jane thân mến!
Tên mình là Marie. Mình chín tuổi và mình sống ở Cần Thơ. Có bốn người trong gia đình mình: ba mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Ba mình 34 tuổi. Ông ấy là giáo viên, ông ấy cao và mảnh khảnh. Mẹ mình 31 tuổi. Bà ấy là bác sĩ. Mình nghĩ bà ấy rất xinh đẹp! Em trai mình và mình là học sinh của Trường Tiểu học Hoa Sen. Mình lớn tuổi hơn em trai nhưng cậu ấy cao hơn mình.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,
Marie

1. He is a teacher. Ông ấy là giáo viên.
2. He is tall and slim. Ông ấy cao và mảnh khảnh.
3. She is beautiful. Bà ấy xinh đẹp.
4. Her brother is younger. Em trai cô ấy trẻ hơn.
5. Marie is shorter. Marie thấp hơn.

5. Write about you.

Viết về em.

Dear Khang,
My name's Trinh. I'm nine years old.
There are four people in my family.
My father's a worker. He's short and big.
My mother's a nurse. She's slim and young.
Best wishes,
Trinh

Khang thân mến,
Mình tên là Trinh. Mình chín tuổi.
Có bốn người trong gia đình mình.
Ba mình là công nhân. Ông ấy thấp và mập.
Mẹ mình là y tá. Bà ấy mảnh khảnh và trẻ.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,
Trinh

6. Project.

Bring a photo of your family. Describe your family members to the class.

Dự án.

Mang một tấm hình của gia đình em. Mô tả những thành viên trong gia đình em cho cả lớp.
Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Unit 14: What does he look like?
list
close
Gửi bài Gửi bài