Hoạt động 6. Tuyên truyền về nghề nghiệp ở địa phương trang 64 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Giới thiệu về giá trị lợi ích của nhóm nghề em quan tâm hoặc các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với đời sống, sự phát triển kinh tế ở địa phương. Thực hiện tuyên truyền về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giới thiệu về giá trị lợi ích của nhóm nghề em quan tâm hoặc các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với đời sống, sự phát triển kinh tế ở địa phương.

Phương pháp giải:

+ Nêu nhóm nghề mà em quan tâm là gì ?

+ Nghề đó có giúp ích gì cho mọi người ?

Lời giải chi tiết:

+ Nhóm nghề em quan tâm và giá trị lợi ích của nghề đó :

  • Cảnh sát giao thông: Điều tiết giao thông, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật.
  • Nghề giáo viên: trao truyền kiến thức và rèn luyện đạo đức cho mọi người
  • Nghề nhà báo: cung cấp thông tin cho mọi người, phản ánh các mặt của đời sống xã hội

Câu 2

Thực hiện tuyên truyền về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 

Lời giải chi tiết:

+ Quy định an toàn, vệ sinh lao động:

Tại Điều 5 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về nguyên tắc an toàn, vệ sinh lao động như sau:

– Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.

– Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.

– Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Xác định đối tượng tuyên truyền: người lao động từ đủ 16 tuổi trở lên

+ Hình thức tuyên truyền: báo đài, tọa đàm

+ Thời gian: 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 21/2/2022

+ Địa điểm: Nhà văn hóa thôn 6.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close