Hoạt động 2. Đánh giá việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân trang 54 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại đại phương. Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại đại phương.

Thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại đại phương theo gợi ý:

+ Nội dung thông tin cần thu thập: tên tổ chức, cá nhân; những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân đó trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên;

+ Cách thức thu thập thông tin: tra cứu thông tin trên mạng Internet, phỏng vấn trực tiếp, quan sát thực tế, chụp ảnh, quay video…

Phương pháp giải:

+ Nội dung thu thập: tên tổ chức là gì, cá nhân là ai ? Việc làm cụ thể của họ trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là gì ?

+ Thu thập thông tin qua hình thức, phương tiện nào ?

Lời giải chi tiết:

Thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương”

+ Tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, CHANGE, Tổ chức Hành động vì môi trường.

+

+ Cách thức thu thập thông tin: tra cứu thông tin trên mạng Internet, qua các trang chủ của tổ chức…

Câu 2

Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.

Phương pháp giải:

+ Việc làm, hành vi đó có ý nghĩa gì với cảnh quan thiên nhiên ?

+ Việc làm đó gây ảnh hưởng gì tới những người xung quanh ?

Lời giải chi tiết:

Những hành vi việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên đã:

  • Góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ thiên nhiên, tái thiết lập hành tinh xanh, gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.
  • Tác động tích cực tới nhận thức của tất cả mọi người tại địa phương trong nhận thức, hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
  • Việc làm này đáng được khen ngợi và phát huy, lan tỏa rộng hơn nữa trong tương lai.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close