Hoạt động 3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương trang 54 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Dựa vào những thông tin, phân tích ở Hoạt động 1, đưa ra đánh giá về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em. Thảo luận để đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên. Chia sẻ những khó khăn khi thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào những thông tin, phân tích ở Hoạt động 1, đưa ra đánh giá về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em.

Phương pháp giải:

+ Quan sát, đọc các tài liệu liên quan đến môi trường địa phương em để đưa ra đánh giá:

  • Môi trường địa phương em hiện nay thế nào ?
  • Tình trạng ô nhiễm ra sao?
  • Ý thức của người dân với thực trạng đó như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em:

+ Môi trường địa phương em đang rơi vào tình trạng ô nhiễm khá nghiêm trọng

+ Tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất do xả thải nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa qua xử lí ra ao, hồ, sông ngày một nhiều với những thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm tránh sự điều tra của cơ quan chức năng

+ Tuy nhiên, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường đã được nâng cao rõ rệt nhờ vào các hoạt động tuyên truyền, vận động của cơ quan, đoàn thể địa phương được tổ chức hàng tháng.

Câu 2

Thảo luận để đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.

Gợi ý:

+     Nâng cao ý thức cho cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên:

  • Tuyên truyền, vận động cho cộng đồng về thực trạng ô nhiễm môi trường và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường;
  • Phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường;

+     Phối hợp các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường:

  • Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường;
  • Xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế “xanh”;
  • Thành lập các câu lạc bộ “xanh”;
  • Tuyên dương, khen thưởng những tổ chức và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường;...

Phương pháp giải:

+ Thay thế các chất liệu có hại cho môi trường bằng loại chất liệu gì ?

+ Nguồn năng lượng gì nên được đưa vào sử dụng?

+ Ý thức của mỗi người thế nào với môi trường ?

Lời giải chi tiết:

Giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên:

+ Sử dụng các chất liệu thiên nhiên

+ Sử dụng năng lượng sạch có thể tái tạo như: gió, ánh nắng mặt trời…

+ Giảm sử dụng túi nilon

+ Mỗi người cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Câu 3

Chia sẻ những khó khăn khi thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.

Phương pháp giải:

+ Ý thức của người dân khi thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên như thế nào ?

+ Nguồn kinh tế có đủ cung cấp để thực hiện giải pháp đó hay không ?

Lời giải chi tiết:

Những khó khăn khi thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên:

+ Một bộ phận thanh niên và người trung tuổi không chịu hợp tác thực hiện những giải pháp bảo vệ môi trường, vẫn ngang nhiên vứt rác bừa bãi.

+ Khó khăn về kinh tế khi không đủ nguồn vốn để các nhà máy, xí nghiệp nhỏ trang bị, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close