Hoạt động 2. Tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề trang 61 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Nêu tên các nhóm nghề mà em quan tâm. Chia sẻ nội dung và cách thức tìm hiểu các nhóm nghề quan tâm. Chia sẻ những thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu tên các nhóm nghề mà em quan tâm.

Gợi ý:

+ Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

+ Nghệ thuật

+ An ninh, quốc phòng

+ Báo chí và thông tin

+ Kinh doanh và quản lý

+ Máy tính và công nghệ thông tin

+ Kiến trúc và xây dựng

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ Sức khỏe

+ …

Phương pháp giải:

+ Nêu tên nhóm nghề mà em quan tâm: Nhóm nghề em quan tâm tên gì ?

Lời giải chi tiết:

Tên nhóm nghề em quan tâm :

+ Đồ họa

+ Luật – nhân văn

+ Sư phạm

Câu 2

Chia sẻ nội dung và cách thức tìm hiểu các nhóm nghề quan tâm.

Gợi ý:

+     Nội dung tìm hiểu:

 • Các công việc, nhiệm vụ chủ yếu;
 • Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người lao động;

+     Các nguồn tìm kiếm thông tin:

 • Các trang tuyển dụng đáng tin cậy;
 • Các website của cơ sản sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Trung tâm tư vấn, dịch vụ việc làm;
 • Ngày hội việc làm;
 • Câu lạc bộ hướng nghiệp;
 • Thầy cô, người thân, người đang làm nhóm nghề quan tâm;...

+     Các cách tìm kiếm thông tin:

 • Tìm kiếm, thu thập, so sánh, phân tích các thông tin về nghề nghiệp;
 • Trao đổi, phỏng vấn người làm nghề;
 • Xin ý kiến tham vấn về nghề nghiệp từ chuyên gia, thầy cô, bố mẹ;
 • Trải nghiệm nghề nghiệp;...

Phương pháp giải:

+ Nội dung tìm hiểu gồm những gì ?

+ Các nguồn tìm kiếm thông tin ở đâu ?

+ Các cách tìm hiểu thông tin như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Nội dung và cách thức tìm hiểu các nhóm nghề quan tâm:

+ Nội dung tìm hiểu:

 • Đặc trưng, nhiệm vụ công việc
 • Phẩm chất, năng lực ứng viên

+ Các nguồn tìm kiếm thông tin

 • Các website chính thống của doanh nghiệp, dịch vụ
 • Trung tâm tư vấn, dịch vụ việc làm
 • Thầy cô, người thân, người đang làm nhóm nghề mà em quan tâm

+ Các các tình hiểu thông tin:

 • Tìm kiếm, so sánh, phân tích thông tin nghề nghiệp
 • Xin ý kiến từ thầy cô, cha meh, bạn bè, chuyên gia, những người đã có kinh nghiệm làm nghề
 • Trải nghiệm nghề nghiệp.

Câu 3

Chia sẻ những thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm.

Gợi ý:

+     Công việc đặc trưng của nhóm nghề

+     Nhu cầu của xã hội đối với nhóm nghề

+     Yêu cầu về trình độ của người lao động

+     Thu nhập bình quân của người lao động

+     Triển vọng của nhóm nghề trong tương lai

Phương pháp giải:

+ Công việc em quan tâm: giáo viên

+ Công việc đặc trưng của nhóm nghề: dạy học

+ Nhu cầu của xã hội đối với nhóm nghề: cần thiết, quan trọng

+ Yêu cầu về trình độ của người lao động: có trình độ sư phạm chắc chắn, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học

+ Thu nhập bình quân của người lao động: dao động 4-5 triệu đồng/ tháng

+ Triển vọng của nhóm nghề trong tương lai: phát triển

Lời giải chi tiết:

+ Công việc em quan tâm: giáo viên

+ Công việc đặc trưng của nhóm nghề: dạy học

+ Nhu cầu của xã hội đối với nhóm nghề: cần thiết, quan trọng

+ Yêu cầu về trình độ của người lao động: có trình độ sư phạm chắc chắn, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học

+ Thu nhập bình quân của người lao động: dao động 4-5 triệu đồng/ tháng

+ Triển vọng của nhóm nghề trong tương lai: phát triển

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close