Hoạt động 3. Thực hiện nội quy trường, lớp trang 9 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Xây dựng nội quy, quy định của trường lớp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xây dựng nội quy, quy định của trường lớp.

Phương pháp giải:

Em hãy tìm hiểu về nội quy của lớp mình sau đó lựa chọn cách thức thể hiện nội quy đó và cam kết thực hiện nội quy đó như thế nào?

- Nội quy lớp học bao gồm những điều gì?

- Cách thức thể hiện như thế nào?

- Em cam kết thực hiện nội quy đó như nào?

Lời giải chi tiết:

+ Thảo luận về nội dung nội quy:

- Hãy đến lớp đúng giờ

- Tôn trọng giáo viên của bạn

- Đừng quên kiểm tra bài cũ

- Giơ tay lên, bạn sẽ được phát biểu

- Khi ai đó đang nói, hãy lắng nghe

- Hòa đồng với bạn bè

- Bảo vệ tài sản chung, tiết kiệm năng lượng

- Chỉ rời khỏi lớp học khi được phép

+ Lựa chọn cách thức thể hiện:

+ Cam kết thực hiện nội quy:

Em xin cam kết thực hiện tốt các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của lớp học cũng như của nhà trường.

Câu 2

Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường, lớp và đề xuất cách thức rèn luyện để thực hiện tốt nội quy.

Phương pháp giải:

Em hãy chia sẻ những thuận lợi, khó khăn mà mình gặp phải khi thực hiện nội quy trường, lớp, từ đó đưa ra những cách thức rèn luyện mà em đã làm để thực hiện tốt nội quy đó:

- Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy là gì?

- Cách thức rèn luyện nội quy đó ra sao?

Lời giải chi tiết:

+ Những thuận lợi khi thực hiện nội quy trường, lớp:

- Nội quy được đưa ra dựa trên yêu cầu rèn luyện, mục đích học tập của học sinh nên dễ thực hiện

- Ngôn ngữ, câu văn, hàm ý súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh nhớ lâu hơn

+ Những khó khăn khi thực hiện nội quy trường, lớp:

- Một số nội quy quá cứng nhắc, chưa linh hoạt khiến cho học sinh khó thực hiện hoặc thực hiện một cách chống đối

- Nhiều nội quy không còn phù hợp với môi trường hiện có khiến việc thực hiện nội quy của học sinh chưa được hiệu quả

+ Cách thức rèn luyện để thực hiện tốt nội quy đó:

- Luôn có ý thức nghiêm túc và trách nhiệm khi thực hiện nội quy

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích bạn bè cùng nghiêm túc thực hiện.

Câu 3

Thực hiện các biện pháp rèn luyện đã đề xuất và chia sẻ kết quả thực hiện.

Phương pháp giải:

Em hãy thực hiện các biện pháp mình vừa đưa ra, từ đó thực hiện và chia sẻ kết quả mà mình đã thực hiện:

- Việc học tập và rèn luyện của em đạt kết quả như nào?

- Trước mỗi công việc em có thái độ như nào?

- Nếp sống, thói quen sinh hoạt thay đổi ra sao?

Lời giải chi tiết:

Những kết quả sau khi thực hiện biện pháp rèn luyện đã đề xuất:

+ Học tập và rèn luyện có hiệu quả, năng suất hơn

+ Chủ động hơn trong mọi công việc

+ Có nếp sống, sinh hoạt, học tập rèn luyện quy củ, nề nếp hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close