Hoạt động 5. Thực hiện biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung trang 11 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Trao đổi những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trao đổi những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung.

Gợi ý:

+ Khuyến khích các bạn đề xuất ý tưởng, cách thức thực hiện hoạt động

+ Thuyết phục các bạn tham gia hoạt động chung

+ Chủ động chia sẻ kiến thức, kĩ năng có được từ các hoạt động chung với các bạn

+ Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sở thích của các bạn

+ Tích cực tham gia các hoạt động chung, cởi mở, thân thiện với các bạn để làm gương

+ Hỗ trợ các bạn trong quá trình cùng tham gia hoạt động

Phương pháp giải:

Trao đổi những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung thông qua kinh nghiệm em đã từng làm  và suy nghĩ của em cho là hợp lý:

- Để thu hút các bạn tham gia các hoạt động chung em đã sử dụng lời nói, lý lẽ như nào để thuyết phục họ

- Các chương trình gì đã được tổ chức nhằm thay đổi suy nghĩ, thái độ của các bạn với hoạt động chung?

Lời giải chi tiết:

Những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung:

+ Đẩy mạnh công truyền thông, giao lưu trò chuyện cùng các bạn nhằm giúp họ tự tin và có năng lượng tích cực trong việc tham gia hoạt động chung.

+ Tổ chức các diễn đàn dành cho các bạn để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ và trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động chung.

+ Có hình thức thi đua khen thưởng đối với các bạn làm tốt hoạt động chung.

Câu 2

Thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung trong những tình huống sau:

Tình huống 1: Đoàn trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Một số bạn có khả năng nhưng tỏ ý không muốn tham gia.

Tình huống 2: Em và các bạn trong tổ tham gia một dự án học tập. Khi nhóm trưởng phân công nhiệm vụ, một số bạn không hợp tác thực hiện.

Phương pháp giải:

Ở mỗi tình huống em cần phân tích:

- Hoàn cảnh của tình huống đó như nào?

- Các bạn có thái độ ra sao trước các hoạt động chung?

- Từ đó đưa ra các biện pháp, hình thức giải quyết phù hợp: Cần có lý lẽ, giải thích, ngôn từ thuyết phục như nào? Cách thức để thu hút các bạn: truyền thông, tọa đàm hay khen thưởng…

Lời giải chi tiết:

Biện pháp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung:

Tình huống 1: 

+ Trò chuyện, lắng nghe, hỏi han để tìm ra nguyên nhân vì sao các bạn không muốn tham gia hoạt động.

+ Đưa ra lời khuyên, lời giải thích và những lợi ích khi tham gia hoạt động để thuyết phục các bạn thay đổi suy nghĩ.

+ Khi tham gia hoạt động các bạn có thể nhận được nhiều lợi ích như: rèn luyện sự tự tin, bộc lộ khả năng của mình, được giao lưu với bạn bè, anh chị, thầy cô trong trường…

Tình huống 2:

+  Tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn không hợp tác cùng làm việc: 

- Nguyên nhân có thể do nhóm trưởng phân chia việc phù hợp với năng lực, khả năng, trình độ của bạn đó dẫn đến rào cản trong quá trình làm việc. Trong trường hợp này nhóm cần phân chia lại công việc sao cho phù hợp.

- Nguyên nhân khác có thể do bạn tự ti, chưa tự tin bộc lộ khả năng, quan điểm của mình. Trường hợp này các bạn trong nhóm cần trò chuyện, chia sẻ, cởi mở với nhau nhiều hơn để các bạn không còn mắc rào cản trong giao tiếp trong quá trình làm việc.

+ Nếu sau khi nhắc nhở, tìm hiểu nguyên nhân mà các bạn vẫn ỷ lại, không có ý hợp tác trong quá trình làm việc nhóm cần đưa ra hình thức thưởng phạt rõ ràng để điểm số và việc làm của mọi người trong nhóm được bình đẳng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close