Hoạt động 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trang 55 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Thảo luận và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Thực hiện và chia sẻ kết quả tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Gợi ý:

Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

Nhóm 1

Mục đích tuyên truyền: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mọi người trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Đối tượng tuyên truyền

Người thân, bạn bè, người dân trong khu dân cư.

Nội dung tuyên truyền

-       Giá trị của cảnh quan thiên nhiên với con người và địa phương.

-       Thực trạng ô nhiễm, tác động tiêu cực của con người đến cảnh quan thiên nhiên.

-       Ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

-       Cách thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên:

 • Xây dựng nội quy bảo vệ cảnh quan;
 • Đặt các thùng rác dọc đường đi.
 • Tổ chức thu gom rác hàng tuần.

Hình thức tuyên truyền

-       Trao đổi trực tiếp

-       Lập trang fanpage trên mạng xã hội và đưa tin

Thời gian thực hiện

-       Một tháng.

-       Tận dụng mọi thời điểm sinh hoạt chung để trao đổi thông tin.

-       Đăng bài mỗi ngày

Người thực hiện

Học sinh lớp 10

Kết quả mong đợi

-       Nâng cao nhận thức của người thân, các bạn và người dân trong khu dân cư về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

-       Giảm lượng rác thải không đúng nơi quy định.

-       Nhiều người thân, bạn bè và người dân trong khu dân cư cùng thực hiện các việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Phương pháp giải:

+     Nhóm thực hiện kế hoạch tên là gì ?

+     Mục đích tuyên truyền của nhóm như thế nào ?

+     Địa điểm thực hiện ở đâu ?

+     Đối tượng tuyên truyền là ai ?

+     Nội dung tuyên truyền như thế nào ?

+     Hình thức tuyên truyền như thế nào ?

+     Người thực hiện gồm những ai ?

+     Kết quả mong đợi ra sao ?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

+ Nhóm thực hiện: Nhóm ngôi sao hy vọng

+  Mục đích tuyên truyền: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mọi người trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của địa phương

+ Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa thông 3

+ Đối tượng tuyên truyền: mọi người dân trong thôn 3

+ Nội dung tuyên truyền:

 • Giá trị của cảnh quan thiên nhiên với con người và địa phương
 • Thực trạng cảnh quan thiên nhiên và môi trường tại địa phương hiện nay
 • Vai trò của cảnh quan thiên nhiên và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

+ Hình thức tuyên truyền: khẩu hiệu thể hiện qua áp phích, băng rôn, tọa đàm, thuyết trình

+ Thời gian thực hiện: mỗi tháng trong năm 2022

+ Người thực hiện: mọi người dân trong thôn 3

+ Kết quả mong đợi:

 • Các con sông, mương địa phương được làm sạch, không còn hiện tượng bốc mùi hôi thối do bị vứt rác và xả nước thải chưa qua xử lí bừa bãi
 • Ý thức của người dân với môi trường và thiên nhiên được nâng cao.

Câu 2

Thực hiện và chia sẻ kết quả tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Gợi ý:

+     Kết quả đạt được

+     Những thuận lợi, khó khăn khi tuyên truyền

+     Kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện tuyên truyền

Lời giải chi tiết:

+ Kết quả đạt được:

 • Môi trường, cảnh quan thiên nhiên đã sạch hơn, không gian thoáng mát, tươi mới hơn
 • Ý thức của người dân với tự nhiên đã được cải thiện đáng kể

+ Thuận lợi:

 • Nhận được hầu hết sự ủng hộ từ mọi người trong địa phương
 • Nhận được nguồn tài trợ duy trì hoạt động của các nhà hảo tâm trong địa phương

+ Khó khăn:

 • Một bộ phận người có tư duy bảo thủ, vô trách nhiệm không muốn tham gia hoạt động do sợ bị phạt vì đã xả thải ra môi trường tự nhiên

+ Kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện tuyên truyền:

 • Tuyên truyền hoạt động qua các nền tảng số sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn.
 • Chủ động giao tiếp, chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân mọi người xả rác, chất thải là do đâu
 • Tuyên truyền, vận động mọi người về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tự nhiên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close