Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm tính cách của bản thân trang 18 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Chia sẻ các đặc điểm về tính cách của bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ các đặc điểm về tính cách của bản thân.

Ví dụ: 

+ Tính cách của Khanh: trầm tính, rụt rè

+ Tính cách của Hậu: sôi nổi, hoạt bát

Phương pháp giải:

+ Chia sẻ tính cách của bản thân: 

- Năng động

- Sáng tạo

- Thực tế

- Vui vẻ

- Kiên trì

- …

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm tính cách của bản thân: 

- Đồng cảm

- Kiên định

Câu 2

Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách mà em đã chia sẻ. 

Ví dụ:

Đặc điểm tính cách

Điểm mạnh

Điểm yếu

Trầm tính, rụt rè

Cẩn trọng trong suy nghĩ

Ngại giao tiếp nơi đông người

Sôi nổi, hoạt bát

Hòa đồng với mọi người

Đôi khi phát ngôn vội vàng, thiếu cân nhắc thấu đáo

Đặc điểm tính cách

Điểm mạnh

Điểm yếu

Trầm tính, rụt rè

Cẩn trọng trong suy nghĩ

Ngại giao tiếp nơi đông người

Sôi nổi, hoạt bát

Hòa đồng với mọi người

Đôi khi phát ngôn vội vàng, thiếu cân nhắc thấu đáo

 

Phương pháp giải:

Chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách em chia sẻ:

+ Điểm mạnh: tính cách đó mang lại lợi ích gì?

+ Điểm yếu: tính cách đó đôi khi có điểm bất lợi như nào?

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm tính cách

Điểm mạnh

Điểm yếu

Tinh tế

Nắm bắt và thấu hiểu được tâm lý người đối diện

Dễ bị rơi vào trạng thái quá để ý vào những điều nhỏ nhặt 

Kiên định

Bình tĩnh, giữ vững được lập trường, quan điểm

Sợ bị thay đổi, mất ổn định

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close