Hoạt động 3. Tìm hiểu điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trang 62 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Trao đổi về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương hoặc của nhóm nghề em quan tâm. Liên hệ thực tế vấn đề đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người thân trong gia đình em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trao đổi về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương hoặc của nhóm nghề em quan tâm.

Gợi ý:

+     Quy định về thời gian và môi trường làm việc;

+     Quy định về an toàn lao động;

+     Chế độ và chính sách về sức khỏe nghề nghiệp;

+     Dụng cụ và trang phục lao động, sản xuất;...

Phương pháp giải:

+     Thời gian và môi trường làm việc được quy định như thế nào ?

+     Quy định về an toàn lao động ra sao ?

+     Chế độ và chính sách về sức khỏe nghề nghiệp như thế nào ?

+     Dụng cụ, trang phục lao động sản xuất gồm những gì ?

Lời giải chi tiết:

+ Nhóm nghề em quan tâm: luật sư

+ Quy định về thời gian về môi trường làm việc: từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều tại văn phòng luật

+ Quy định về an toàn lao động: được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, có môi trường làm việc lành mạnh, phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân

+ Chế độ chính sách về sức khỏe nghề nghiệp: được bảo đảm về sức khỏe, được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, …

+ Dụng cụ và trang phục lao động:

  • Trang phục: quần áo công sở, …
  • Dụng cụ: máy tính, điện thoại, giấy tờ…

Câu 2

Liên hệ thực tế vấn đề đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người thân trong gia đình em.

Phương pháp giải:

+ Có thái độ, động thái như nào trong quá trình làm việc ?

+ Đồ dùng, trang bị như nào với công việc nguy hiểm?

Lời giải chi tiết:

+ Luôn mặc đồ bảo hộ với những nghề thường xuyên phải tiếp xúc với chất độc hại, môi trường làm việc nguy hiểm

+ Không chủ quan trong việc bản vệ bản thân trong quá trình làm việc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close