Hoạt động 8. Phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trang 23 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Chia sẻ những điểm mạnh trong tính cách của bản thân mà em muốn phát huy và những điểm yếu trong tính cách mà em cần khắc phục.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ những điểm mạnh trong tính cách của bản thân mà em muốn phát huy và những điểm yếu trong tính cách mà em cần khắc phục.

Phương pháp giải:

Điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của em là gì?

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết:

+ Điểm mạnh:

- Có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam mê trong công việc

- Đáng tin cậy, tính trung thực cao

- Có tính kỷ luật cao

+ Điểm yếu:

- Khả năng thích nghi kém

- Kỹ năng quản lý thời gian chưa tốt

- Đôi khi còn thiếu tập trung

Câu 2

Đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.


2. Thường xuyên thực hiện những hành động, việc làm cụ thể để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trong tính cách của bản thân.

3. Chia sẻ kết quả phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.

Phương pháp giải:

+ Nêu ra điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình: mạnh dạn, tự tin, trung thực, bền bỉ, hăng hái....

+ Việc em cần làm để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu là gì?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của A

Tính cách của A

Việc cần làm để phát huy điểm mạnh

Việc cần làm để khắc phục điểm yếu

- Điểm mạnh: Tự chủ, sáng tạo

- Điểm yếu: Đôi khi quá sáng tạo, vượt ra ngoài khuôn khổ yêu cầu, chủ động làm những việc không cần thiết

- Chủ động, tự giác hoàn thành các công việc, bài tập mà thầy cô giáo, câu lạc bộ giao cho.

- Không ngừng tìm tòi thêm kiến thức, thông tin về các lĩnh vực, môn học liên quan

- Thông tin tìm kiếm được cần được chắt lọc kỹ càng.

- Sáng tạo trong khuôn khổ yêu cầu của nhiệm vụ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close