Hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn hướng nghiệp trang 67 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động tham vấn hướng nghiệp. Xác định những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp em cần tham vấn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động tham vấn hướng nghiệp.

Gợi ý:

+ Xác định đối tượng tham vấn hướng nghiệp: học sinh, phụ huynh, giáo viên…

+ Xác định nội dung tham vấn hướng nghiệp:

  • Năng lực, sở thích của học sinh
  • Xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu lao động của xã hội;
  • Cách rèn luyện bản thân;…

+ Nêu các hình thức tham vấn: tham vấn nhóm, tham vấn cá nhân…

Phương pháp giải:

+ Đối tượng tham vấn gồm những ai ?

+ Nội dung thâm vấn hướng nghiệp là gì ?

+ Hình thức tham vấn được tổ chức như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Hoạt động tham vấn hướng nghiệp:

+ Đối tượng tham vấn: đối tượng của tư vấn hướng nghiệp cũng rất đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm và hoàn cảnh xã hội:học sinh các cấp, sinh viên đại học, người trưởng thành đang tìm kiếm việc làm hoặc đã có kinh nghiệm đi làm nhiều năm, …

+ Nội dung tham vấn:

  • Đặc điểm, yêu cầu của các ngành/ nghề trong xã hội
  • Nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
  • Đặc điểm tâm lý và sinh lý của cá nhân

+ Hình thức tham vấn: tham vấn cá nhân

Câu 2

Xác định những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp em cần tham vấn.

Phương pháp giải:

Những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp em cần tham vấn:

+ Việc làm sau khi ra trường như thế nào ?

+ Việc lựa chọn nghề đó có được sự ủng hộ của gia đình hay không ?

+ Thông tin liên quan đến nghề có dễ tìm kiếm và tiếp cận hay không ?

Lời giải chi tiết:

+ Khi quyết định chọn một nghề nào đó, điều học sinh và gia đình các em lo lắng nhất là nghề đó có xin được việc khi ra trường hay không.

+ Học sinh nhiều khi phải đấu tranh giữa cái mình thích với mong muốn của người lớn trong gia đình hay hoàn cảnh gia đình.

+ Khó khăn trong tiếp cận thông tin về nghề và thế giới nghề, trong việc tìm hiểu bản thân, nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close