Hoạt động 2. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp. trang 76 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo định hướng nghề nghiệp. Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

 

Phương pháp giải:

+ Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân:

  • Nghề nghiệp quan tâm là nghề gì ?
  • Yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề như thế nào ?
  • Phẩm chất năng lực đã có là gì ?
  • Phẩm chất năng lực còn thiếu ?
  • Nội dung cần rèn luyện là gì ?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch rèn luyện bản thân

✔     Nghề quan tâm: giáo viên tiểu học

✔     Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề:

  • Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng sư phạm
  • Giọng nói to, rõ ràng
  • Cách diễn đạt dễ hiểu
  • Sự tự tin và có khả năng truyền cảm hứng cho học sinh
  • Luôn có tinh thần tự học hỏi
  • Khả năng tiếp nhận và truyền đạt thông tin chính xác
  • Chu đáo, cẩn thận

✔     Phẩm chất, năng lực đã có:

  • Giọng nói to, rõ ràng
  • Sự tự tin và có khả năng truyền cảm hứng cho học sinh
  • Chu đáo, cẩn thận

✔     Phẩm chất, năng lực còn thiếu:

  • Kỹ năng giảng dạy
  • Tính cẩn thận

✔     Nội dung rèn luyện:

+ Kỹ năng sư phạm: tích cực, chủ động học hỏi thêm các kiến thức liên quan đến ngành; học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ thầy cô đi trước…

+ Sự tự tin và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh: tích cực tham gia phát biểu ý kiến;  học hỏi thêm các kỹ năng, bài thuyết minh, câu nói  truyền cảm hứng…

+ Tính cẩn thận: chuẩn bị trước các bài giảng, nhiệm vụ hoạt động; mang theo sổ tay để ghi chép…

Câu 2

Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của bản thân.

Phương pháp giải:

+ Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân:

  • Nghề nghiệp quan tâm là nghề gì ?
  • Yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề như thế nào ?
  • Phẩm chất năng lực đã có là gì ?
  • Phẩm chất năng lực còn thiếu ?
  • Nội dung cần rèn luyện là gì ?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch rèn luyện bản thân:

✔     Nghề quan tâm: kế toán viên

✔     Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề:

  • Cẩn thận và trung thực
  • Kỹ năng vi tính và tiếng Anh
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu
  • Kỹ năng chịu áp lực công việc, biết cách quản lý thời gian
  • Luôn có tinh thần tự học hỏi
  • Chu đáo, cẩn thận

✔     Phẩm chất, năng lực đã có:

  • Cẩn thận và trung thực
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu

✔     Phẩm chất, năng lực còn thiếu:

  • Kỹ năng vi tính và tiếng Anh
  • Kỹ năng chịu áp lực công việc, biết cách quản lý thời gian

✔     Nội dung rèn luyện:

+ Kỹ năng  vi tính và tiếng Anh: tự học, chủ động và thông thạo các phần mềm văn phòng thông dụng (Excel, word…); hàng ngày luôn dành thời gian để tự học tiếng Anh giao tiếp…

+ Cẩn thận và trung thực: kiểm tra thông tin, chứng từ, con số một cách cẩn thận, rèn luyện đức tính cẩn thận qua các công việc hàng ngày…

+ Kỹ năng chịu áp lực công việc, biết cách quản lý thời gian: lập kế hoạch công việc cần làm, không dồn việc vào cuối tháng, sắp xếp thời gian hợp lý cho từng việc…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close