Hoạt động 3. Tìm hiểu biện pháp mở rộng các mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội trang 45 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều

Tìm hiểu và kể tên các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và kể tên các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội.

Gợi ý:

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ

+ Hội Khuyến học

+ Hội Nông dân

+ Nhà hảo tâm

Phương pháp giải:

+ Tìm hiểu và kể tên các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội dựa vào một số tiêu chí sau:

- Các tổ chức xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện của những thành viên cùng chung một lợi ích hay cùng giai cấp, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích….

- Các tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình để tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, chỉ trong trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định tổ chức xã hội mới hoạt động nhân danh nhà nước.

- Các tổ chức xã hội hoạt động tự quản theo quy định của pháp luật và theo điều lệ do các thành viên trong tổ chức xây dựng.

- Các tổ chức xã hội hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận mà nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Lời giải chi tiết:

  • Kể tên các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội:

+ Hội cựu chiến binh Việt Nam.

+ Công đoàn

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 2

Thảo luận về các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.

Gợi ý:

Biện pháp mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng

Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội

- Tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt tại cộng đồng và phát động các phong trào cộng đồng;

- Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội.

- Tìm ra điểm chung với các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, vận động dựa vào đặc điểm, mong muốn của các tổ chức, cá nhân.

- Thiết lập mạng lưới cộng đồng kết nối trên không gian mạng.

- …

- Đề xuất nội dung các hoạt động phong phú, thiết thực

- Đưa ra các hình thức hoạt động đa dạng.

- Sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động hợp lý.

- Nêu gương về hoạt động xã hội để thu hút cộng đồng cùng tham gia.

- Tuyên truyền về lợi ích khi tham gia hoạt động.

- …

Phương pháp giải:

+ Biện pháp mở rộng mối quan hệ trong cộng đồng: Để mở rộng mối quan hệ chúng ta cần có thái độ, cách ứng xử như thế nào trong cuộc sống? Xác định mục đích của việc mở rộng đó là gì?

+ Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội: Quảng bá hoạt động qua hình thức nào?

Lời giải chi tiết:

+ Biện pháp mở rộng mối quan hệ trong cộng đồng:

- Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu

- Chân thành và tích cực

- Chủ động thể hiện để mở rộng mối quan hệ

+ Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội:

- Tổ chức trao thưởng với những cá nhân có thành tích, trách nhiệm cao khi tham gia hoạt động

- Quảng bá hoạt động xã hội qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Tik Tok…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close