Writing - trang 31 Unit 10 SBT tiếng Anh lớp 6 mới

Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future. 

[Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết về kế hoạch của họ trong tương lai.]

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

1. Tom's brother might go to Australia for his holiday.

Tạm dịch:

Anh của Tom có thể đi Úc nghỉ mát.

2. He might not go to university.

Tạm dịch:

 Anh ấy có thể không học đại học.

3. He will work on his father's farm. 

Tạm dịch:

 Anh ấy sẽ làm việc ở trang trại

4. Linda's sister won't have time for a holiday.

Tạm dịch:

Chị của Linda sẽ không có thời gian để nghỉ mát

5. She will go to university. 

Tạm dịch: Cô ấy sẽ học đại học

6. She might look after her sister.

Tạm dịch:

 Cô ấy có lẽ chăm sóc em gái. 

Bài 2

Task 2 Complete the table and write about yourself.

[ Hoàn thành bảng và viết về  chính bạn]

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

- Holiday: I might go to Nha Trang with my family this summer.

(Ngày lễ: Tôi có thể sẽ đi Nha Trang cùng gia đình vào mùa hè này)

- Univeristy: I might go to Hanoi National University.

(Đại học: Tôi có lẽ sẽ học trường Đại học quốc gia Hà Nội)

- Work: I migh look for a more interesting job. 

(Công việc: Tôi có lẽ sẽ tìm kiếm 1 công việc thú vị nào đó)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài