Phonetics - trang 10 Unit 8 SBT Tiếng anh 6 mới

Write the following words in the correct column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write the following words in the correct column. 

[ Viết các từ sau vào đúng cột] 

 

/eə/

 

ɪə

 Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Bài 2

Task 2. Read the sentences aloud; pay attention to the underlined words.

[Đọc to các câu này; chú ý đến các từ được gạch chân]

1. You can do aerobics to the music.

2. Your teddy bear is on the chair.

3. Prepare to cheer for your team.

4. They'll fear when they hear the whistle.

5. The Olympics are held every four years.

6. Wego there to play games when we have spare time. 

 


 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài