Bài 12 thực hành mua bán hàng hóa trang 31 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Đánh dấu x vào ô trống dưới những hàng hóa cần thiết cho bữa ăn hàng ngày của gia đình em. Viết vào chỗ (…) trong bảng (theo mẫu) sau về sự khác nhau trong cách bảo quản một số hàng hóa. Khi mua bán hàng hóa, em cần lưu ý điều gì. Vì sao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu x vào □ dưới những hàng hóa cần thiết cho bữa ăn hàng ngày của gia đình em.


Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đánh dấu vào những hàng hóa cần thiết cho bữa ăn hàng ngày của em và gia đình.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết vào chỗ (…) trong bảng (theo mẫu) sau về sự khác nhau trong cách bảo quản một số hàng hóa.

Tên hàng hóa

Siêu thị/cửa hàng

Chợ

Đóng gói và để ở tủ đông lạnh

Để trong chậu có nước

Quần áo

 

 

Hoa quả

 

 

Đồ dùng học tập

 

 

 

Phương pháp giải:

Em so sánh cách bảo quản các loại hàng hóa ở 2 nơi rồi hoàn thiện vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Tên hàng hóa

Siêu thị/cửa hàng

Chợ

Đóng gói và để ở tủ đông lạnh

Để trong chậu có nước

Quần áo

Treo trên giá hoặc bày trong quầy, giá dán ở mác

Treo trên giá, mác không có giá

Hoa quả

Để trong quầy

Để trong giỏ, thúng, nia

Đồ dùng học tập

Để trên quầy đồ dùng học tập

Trong tủ kính

 

Câu 3

Khi mua bán hàng hóa, em cần lưu ý điều gì? Vì sao? Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ (…) dưới đây.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Khi mua hàng hóa, cần phải lưu ý hạn sử dụng của hàng hóa đó để biết được chất lượng của hàng hóa đó, tránh mua phải hàng hết hạn sử dụng.

 • Bài 13 hoạt động giao thông trang 32, 33, 34, 35 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

  Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông tương ứng. Điền Đ vào ô trống trước ý đúng và S vào ô trống trước ý sai. Viết tiếp vào chỗ (…) dưới đây các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông mà em biết. Viết vào chỗ (…) để hoàn thành bảng sau. Nối hình với tên biển báo (ở cột A) và loại biển báo giao thông (ở cột B) cho phù hợp. Hãy vẽ sơ đồ đường đi và các biển báo mà em gặp khi đi từ nhà đến trường. Viết tên và nêu ý nghĩa của các biển báo giao thông đó vào chỗ

 • Bài 14 cùng tham gia giao thông trang 36, 37, 38, 39 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

  Viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình về quy định khi đi trên các phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình những tình huống tham gia giao thông không đúng quy định. Em sẽ nói gì và làm gì trong tình huống sau. Em sẽ nói gì và làm gì trong tình huống sau. Vẽ tranh hoặc viết lời nhắn nhủ mọi người xung quanh cùng thực hiện an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông.

 • Bài 15 ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương trang 40, 41 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

  Lựa chọn từ/cụm từ trong khung điền vào chỗ (…) để hoàn thành các đoạn văn sau. Khi mua thực phẩm, nên lựa chọn những hàng hóa nào để đảm bảo sức khỏe. Viết vào chỗ (…) dưới đây tên các loại đường và phương tiện giao thông cho phù hợp. Phương tiện giao thông có lợi ích gì cho con người. Viết tên biển báo giao thông vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Viết những việc nên làm để giữ an toàn cho bản thân khi đi trên một phương tiện giao thông (theo gợi ý) vào chỗ (…) dưới đây.

 • Bài 11 hoạt động mua bán hàng hóa trang 29, 30 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

  Viết vào chỗ (…) dưới đây tên những hàng hóa cần thiết mà gia đình em thường sử dụng hằng ngày. Hằng ngày, gia đình em thường mua hàng hóa ở đâu. Hàng hóa có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người. Mua hàng hóa ở siêu thị có điểm nào khác so với mua ở chợ. Đánh dấu x vào ô trống dưới những hàng hóa cần thiết cho chuyến đi. Em hãy lập kế hoạch để mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới theo thứ tự ưu tiên.

Quảng cáo
close