Bài 18. Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? trang 47, 48, 49 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Khoanh bằng bút màu xanh vào những gì có trong hình 1 mà không có hoặc đang thay đổi ở hình 2. Khoanh bằng bút màu đỏ vào những gì có ở hình 2 mà không có ở hình 1. Vì sao nhiều cây bị héo úa và nhiều con vật bị biến mất ở hình 2? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em. Viết các số từ 1 đến 4 vào dưới mỗi hình cho phù hợp. Khoanh bằng bút màu xanh vào các cụm từ chỉ việc làm có lợi, màu đỏ vào các cụm từ chỉ việc làm có hại cho mỗi trường sống của thực vật và động vật. Nếu ở tình huống như bạn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Khoanh bằng bút màu xanh vào những gì có trong hình 1 mà không có hoặc đang thay đổi ở hình 2. Khoanh bằng bút màu đỏ vào những gì có ở hình 2 mà không có ở hình 1.

b) Vì sao nhiều cây bị héo úa và nhiều con vật bị biến mất ở hình 2? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em.


Lời giải chi tiết:

a) 

b) Cùng một nơi nhưng cây và con vật có sự khác nhau.

   Hình 1- cây, cỏ, hoa lá tươi tốt, nhiều con vật.

   Hình 2 - cây, cỏ bắt đầu héo, các con vật không còn, có nhiều rác như chai, lọ,…

Nếu môi trường sống của thực vật và động vật tiếp tục bị tàn phá thì: thực vật sẽ héo khô, động vật sẽ không còn thức ăn và nơi sống dẫn đến số lượng thực vật và động vật sẽ bị giảm sút, thậm chí có thể biến mất.


Câu 2

Viết các số từ 1 đến 4 vào dưới mỗi hình cho phù hợp.

1. Xử lí  rác thải

2. Trồng và chăm sóc rừng

3. Bảo tồn môi trường sống của thực vật và động vật

4. Nhặt rác


Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh bằng bút màu xanh vào các cụm từ chỉ việc làm có lợi, màu đỏ vào các cụm từ chỉ việc làm có hại cho mỗi trường sống của thực vật và động vật.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nếu ở tình huống như bạn trai trong hình dưới đây, em sẽ làm gì với em nhỏ?

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em chọn.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close