Bài 28 các mùa trong năm trang 70, 71, 72, 73 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

1 (a). Viết vào chỗ (…) tên mùa tương ứng với mỗi hình dưới đây. 1 (b). Viết vào chỗ (…) số hình và nội dung phù hợp để hoàn thành các câu sau: 2. Viết vào chỗ (…) các cụm từ cho sẵn để hoàn thành bảng sau: 3. Quan sát các hình sau và viết nội dung vào chỗ (…) cho phù hợp. 4. Hãy tô đậm các đường thẳng thể hiện các mùa đặc trưng ở miên Bắc và miền Nam nước ta, khoanh đậm vào tên miền nơi em sống và các mùa ở đó. 5. Viết các số đứng trước các cụm từ cho sẵn chỉ hoạt động thường diễn ra vào từng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1 (a). Viết vào chỗ (…) tên mùa tương ứng với mỗi hình dưới đây.

1 (b). Viết vào chỗ (…) số hình và nội dung phù hợp để hoàn thành các câu sau:

Hình số … thể hiện trời nóng nhất vì …

Hình số … thể hiện trời lạnh nhất vì …

2. Viết vào chỗ (…) các  cụm từ cho sẵn để hoàn thành bảng sau:

3. Quan sát các hình sau và viết nội dung vào chỗ (…) cho phù hợp.

4. Hãy tô đậm các đường thẳng thể hiện các mùa đặc trưng ở miên Bắc và miền Nam nước ta, khoanh đậm vào tên miền nơi em sống và các mùa ở đó.

5. Viết các số đứng trước các cụm từ cho sẵn chỉ hoạt động thường diễn ra vào từng mùa cho phù hợp.

6. Hoàn thành câu sau: Em thích nhất mùa ... trong năm vì ...

7. Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau:

8. Khoanh vào các chữ cái trước ý em chọn.

9. Chọn các cụm từ: Mùa xuân, Mùa hè, Mùa thu, Mùa đông hay Mùa mưa, Mùa khô và viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình cho phù hợp.

Câu 1 (a)

Viết vào chỗ (…) tên mùa tương ứng với mỗi hình dưới đây.

Phương pháp giải:

- Một năm có 4 mùa: xuân, hè, thu, đông.

- Quan sát các hình và điền tên mùa cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

1. Mùa xuân.

2. Mùa hè.

3. Mùa thu.

Câu 1 (b)

Viết vào chỗ (…) số hình và nội dung phù hợp để hoàn thành các câu sau:

Hình số … thể hiện trời nóng nhất vì …

Hình số … thể hiện trời lạnh nhất vì …

Phương pháp giải:

Quan sát các hình trong câu a.

Lời giải chi tiết:

Hình số 2 thể hiện trời nóng nhất vì trời nắng nóng, các bạn trong hình mặc quần áo cộc tay đi biển chơi.

Hình số 4 thể hiện trời lạnh nhất vì các bạn trong hình mặc quần áo dày, đội mũ để giữ ấm.

Câu 2

Viết vào chỗ (…) các cụm từ cho sẵn để hoàn thành bảng sau:

Mùa

Đặc điểm

Xuân

 

 

Thu

 

Đông

 

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về các mùa trong năm.

Lời giải chi tiết:

Mùa

Đặc điểm

Xuân

Ấm áp

Hoa đua nở

Nóng nực

Cây xanh tốt

Thu

Mát mẻ

Cây rụng lá

Đông

Giá rét

Cây trơ trụi lá

Câu 3

Quan sát các hình sau và viết nội dung vào chỗ (…) cho phù hợp.

Phương pháp giải:

- Trong năm có 2 mùa (miền Nam nước ta): mùa mưa và mùa khô.

- Dựa vào hình để điền mùa thích hợp vào chỗ (…) và giải thích.

Lời giải chi tiết:

Đây là mùa mưatrong hình trời đang mưa, cây cối xanh tốt.

Đây là mùa khôtrong hình trời nắng, đất khô cằn, lá cây ngả vàng, người nông dân đang phải tưới nước cho cây.

Câu 4

Hãy tô đậm các đường thẳng thể hiện các mùa đặc trưng ở miên Bắc và miền Nam nước ta, khoanh đậm vào tên miền nơi em sống và các mùa ở đó.

Phương pháp giải:

- Miền Bắc nước ta có 4 mùa (xuân, hè, thu và đông), miền Nam có 2 mùa (mưa và khô) => Nối cho phù hợp.

- Em sống ở miền nào thì khoanh đậm vào tên miền nơi em sống và các mùa ở đó.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết các số đứng trước các cụm từ cho sẵn chỉ hoạt động thường diễn ra vào từng mùa cho phù hợp.

1. Trồng cây

2. Quyên góp áo ấm gửi các bạn vùng cao

3. Đón ngày Quốc tế Thiếu nhi

4. Đón tết Trung thu

5. Đón Tết cổ truyền

6. Nghỉ học khi trời lạnh dưới 10 độ C

7. Nghỉ hè

8. Khai giảng năm học mới

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Mùa xuân:

+ Trồng cây

+ Đón Tết cổ truyền

- Mùa hè:

+ Đón ngày Quốc tế Thiếu nhi

+ Nghỉ hè

- Mùa thu:

+ Đón tết Trung thu

+ Khai giảng năm học mới

- Mùa đông:

+ Quyên góp áo ấm gửi các bạn vùng cao

+ Nghỉ học khi trời lạnh dưới 10 độ C

Câu 6

Hoàn thành câu sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào sở thích của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Em thích nhất là mùa xuân trong năm vì thời tiết ấm áp, trăm hoa đua nở và được đón Tết cổ truyền,…

Câu 7

Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Khoanh vào các chữ cái trước ý em chọn.

Chúng ta cần phải mặc trang phục phù hợp theo mùa để …

A. khỏe mạnh.

B. đẹp, lịch sự.

C. hợp thời trang.

Lời giải chi tiết:

Chúng ta cần phải mặc trang phục phù hợp theo mùa để khỏe mạnh.

Chọn A.

Câu 9

Chọn các cụm từ: Mùa xuân, Mùa hè, Mùa thu, Mùa đông hay Mùa mưa, Mùa khô và viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình cho phù hợp.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình để điền mùa cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close