Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết vào chỗ (…) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp được thể hiện trong mỗi hình sau: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình thể hiện việc nân làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp. Viết vào chỗ (…) các từ/cụm từ: sạch sẽ, tập thể dục, giữ ấm, mũi để hoàn thành câu sau cho phù hợp. Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ (…) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp được thể hiện trong mỗi hình sau:

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình thể hiện việc nân làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết vào chỗ (…) các từ/cụm từ: sạch sẽ, tập thể dục, giữ ấm, mũi để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần……………….. cơ thể; vệ sinh ……………, họng; giữ nơi ở………………, đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; ………………… thường xuyên.


Lời giải chi tiết:

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần giữ ấm cơ thể; vệ sinh mũi, họng; giữ nơi ở sạch sẽ, đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; tập thể dục thường xuyên.


Câu 4

Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close