Bài 17. Động vật sống ở đâu? trang 44, 45, 46 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau: Viết tên con vật và nơi sống của chúng vào chỗ (…). Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống trên cạn. Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống dưới nước. Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước. Vẽ và tô màu 1 con vật mà em thích nhất. Viết tên, nơi sống và môi trường sống của nó vào chỗ (…) dưới hình vẽ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau:


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tên con vật và nơi sống của chúng vào chỗ (…).


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống trên cạn.

A. Cua

B. Tôm

C. Mèo

D. Cá

Phương pháp giải:

Cua, tôm, cá là những động vật sống dưới nước.

Mèo là động vật sống trên cạn.


Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 4

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống dưới nước.

A. Ong

B. Mực

C. Lợn

D. Gà

Phương pháp giải:

Ong, lợn, gà là động vật sống trên cạn.

Mực là những động vật sống dưới nước.


Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Câu 5

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

A. Chim sẻ

B. Rắn nước

C. Ếch

D. Lươn

Phương pháp giải:

Chim sẻ là động vật sống trên cạn.

Rắn nước, lươn là những động vật sống dưới nước.


Ếch là động vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 6

Vẽ và tô màu 1 con vật mà em thích nhất. Viết tên, nơi sống và môi trường sống của nó vào chỗ (…) dưới hình vẽ.


Phương pháp giải:

Gợi ý: Em thích nhất con chó nhà em nuôi.

Lời giải chi tiết:

Con: Chó

Nơi sống: Nhà em

Môi trường sống: Trên cạn


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close