Bài 19. Thực vật và động vật quanh em trang 50, 51, 52 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Quan sát các cây ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau. Quan sát các con vật ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau. Nối mỗi hình cây, con vật dưới đây với cụm từ phù hợp. Đánh dấu x vào ô trống ở hình cây và con vật em từng nhìn thấy trong thực tế.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các cây ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Quan sát các con vật ở xung quanh em và viết vào bảng (theo mẫu) sau.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối mỗi hình cây, con vật dưới đây với cụm từ phù hợp. Đánh dấu x vào ô trống ở hình cây và con vật em từng nhìn thấy trong thực tế.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close