Bài 1 các thế hệ trong gia đình trang 5, 6, 7 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Gia đình em có mấy thế hệ cùng chung sống. Điền Đ trước ý trả lời đúng, S vào trước ý trả lời sai. Hãy vẽ, viết hoặc dán ảnh từng thành viên trong gia đình em và trang trí cây gia đình. Viết những việc làm của các thành viên trong gia đình em thể hiện sự chia sẻ, yêu thương, chăm sóc nhau. Hằng ngày, em thường làm gì để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến các thành viên trong gia đình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gia đình em có mấy thế hệ cùng chung sống? Khoanh vào chữ cái trước ý em chọn.

A. Hai thế hệ

B. Ba thế hệ

C. Bốn thế hệ

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình và khoanh vào chữ cái trước đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- Nếu gia đình em có 2 thế hệ cùng sinh sống (bố, mẹ và các con) thì chọn đáp án A.

- Nếu gia đình em có 3 thế hệ cùng sinh sống (ông, bà, bố, mẹ và các cháu) thì chọn đáp án B.

- Nếu gia đình em có 4 thế hệ cùng sinh sống (cụ, ông bà, bố mẹ và các cháu) thì chọn đáp án C.

Câu 2

Điền Đ vào □ trước ý trả lời đúng, S vào □ trước ý trả lời sai.

a. Gia đình hai thế hệ là gia đình có

b. Gia đình ba thế hệ là gia đình có

Phương pháp giải:

Em nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Gia đình hai thế hệ là gia đình có

b. Gia đình ba thế hệ là gia đình có

Câu 3

Hãy vẽ, viết hoặc dán ảnh từng thành viên trong gia đình em và trang trí cây gia đình

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình và trang trí vào cây gia đình.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết những việc làm của các thành viên trong gia đình em thể hiện sự chia sẻ, yêu thương, chăm sóc nhau vào chỗ (...) trong bảng (theo mẫu) sau:

Thành viên

Việc làm

Ông

Kể chuyện cho cháu nghe,...

 

Bố

 

Mẹ

 

Anh

 

Chị

 

Em trai

 

Em gái

 

Em

 

 

Phương pháp giải:

Em liên hệ các thành viên trong gia đình mình để hoàn thành bảng theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Thành viên

Việc làm

Ông

- Kể chuyện cho cháu nghe

- Đưa cháu đi chơi

- Đan mũ áo cho cháu

- Cùng con nấu cơm

Bố

- Trò chuyện với ông bà

- Tắm cho con trai

Mẹ

- Nấu ăn cho gia đình

- Dạy con học

Anh

- Trông em giúp bố mẹ

- Nhổ tóc sâu cho bà

Chị

- Cho em ăn

- Bóp vai cho bà

Em trai

- Lấy tăm cho ông bà, bố mẹ

Em gái

Em

- Giúp mẹ rửa bát, quét nhà

- Lấy thuốc cho bà sau mỗi bữa ăn

 

Câu 5

Hằng ngày, em thường làm gì để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến các thành viên trong gia đình? Khoanh vào chữ cái trước việc em đã làm.

A. Lấy tăm cho ông

B. Nhặt rau cùng mẹ

C. Đá bóng/đi chơi

D. Lau bàn ghế

E. Gấp quần áo

G. Xem phim hoạt hình

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đáp án và khoanh vào những ý phù hợp với bản thân.

Lời giải chi tiết:

Những việc em đã làm để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến các thành viên trong gia đình là:

A. Lấy tăm cho ông

B. Nhặt rau cùng mẹ

D. Lau bàn ghế

E. Gấp quần áo

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close