Bài 25 Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu trang 65, 66 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu vào chỗ (…) ở hình dưới đây. Viết số phù hợp vào chỗ (…) để mô tả đường đi của nước tiểu. Khoanh vào chữ cái trước tên bộ phận không thuộc cơ quan bài tiết nước tiểu. Nối tên mỗi bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ở cột A với một chức năng phù hợp ở cột B. Khoanh vào chữ cái trước tên bệnh về cơ quan bài tiết nước tiểu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu vào chỗ (…) ở hình dưới đây.

 


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết số phù hợp vào chỗ (…) để mô tả đường đi của nước tiểu.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước tên bộ phận không thuộc cơ quan bài tiết nước tiểu.

A. Thận.

B. Bóng đái.

C. Khí quản.

D. Ống dẫn nước tiểu.


Phương pháp giải:

Khí quản là bộ phận của cơ quan hô hấp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 4

Nối tên mỗi bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ở cột A với một chức năng phù hợp ở cột B.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Khoanh vào chữ cái trước tên bệnh về cơ quan bài tiết nước tiểu.

A.Cúm.

B. Viêm họng.

C. Đau khớp.

D. Sỏi thận.


Phương pháp giải:

Bệnh về cơ quan bài tiết nước tiểu là các bệnh liên quan đến các cơ quan của hệ thống bài tiết nước tiểu

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close