Bài 23 Tìm hiểu cơ quan hô hấp trang 60, 61 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết tên các bộ phận của cơ quan hô hấp vào chỗ (…) ở hình dưới đây. Nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp. Lựa chọn cụm từ hít vào hay thở ra để viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình sau cho phù hợp. a) Đánh đấu x vào ô trống trước các cụm từ chỉ tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tắc đường hô hấp. b) Viết vào chỗ (...) một số cách để phòng tránh tắc đường hô hấp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bộ phận của cơ quan hô hấp vào chỗ (…) ở hình dưới đây.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Lựa chọn cụm từ hít vào hay thở ra để viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình sau cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Đánh đấu x vào ô trống trước các cụm từ chỉ tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tắc đường hô hấp.

b) Viết vào chỗ (...) một số cách để phòng tránh tắc đường hô hấp.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Khi đi ra đường em luôn đeo khẩu trang, vệ sinh vũi bằng nước muối sinh lí để phòng tránh tắc đường hô hấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close