Bài 21 Tìm hiểu cơ quan vận động trang 55, 56, 57 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết các số từ 1 đến 9 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp. Viết các số từ 1 đến 5 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp. Viết số đứng trước các từ/cụm từ có sẵn vào chỗ (…) để hoàn thành các câu sau: Đánh đâu X vào dưới hình thể hiện hoạt động của cơ quan vận động. Nối các từ chỉ trạng thái cảm xúc với hình phù hợp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các số từ 1 đến 9 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết các số từ 1 đến 5 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết số đứng trước các từ/cụm từ có sẵn vào chỗ (…) để hoàn thành các câu sau:

Cơ quan vận động gồm…………………………………….. và hệ cơ.

……………….. nối giữa các………………………………… bám vào……………..

1. Bộ xương

2. Xương

3. Cơ

4. Khớp


Lời giải chi tiết:

Cơ quan vận động gồm (1. Bộ xương)  và hệ cơ. (4. Khớp) nối giữa các (2. Xương). (3. Cơ) bám vào (1. Bộ xương).


Câu 4

Đánh đâu X vào dưới hình thể hiện hoạt động của cơ quan vận động.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Nối các từ chỉ trạng thái cảm xúc với hình phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close