Bài 31 ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời trang 79, 80 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

1. Lựa chọn một mùa em thích và viết thông tin vào chỗ (...) trong sơ đồ sau: 2. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh vào cụm từ trong ngoặc em lựa chọn. 3. Theo dự báo thời tiết, nơi em sống sắp xảy ra bão lớn. Em cần làm gì để phòng tránh bão?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Lựa chọn một mùa em thích và viết thông tin vào chỗ (...) trong sơ đồ sau:

2. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh vào cụm từ trong ngoặc em lựa chọn.

3. Theo dự báo thời tiết, nơi em sống sắp xảy ra bão lớn. Em cần làm gì để phòng tránh bão?

Đánh dấu X vào ô trống dưới các việc mà em chọn.

Câu 1

Lựa chọn một mùa em thích và viết thông tin vào chỗ (...) trong sơ đồ sau:

Phương pháp giải:

Chọn 1 mùa em yêu thích trong năm, sau đó điền các thông tin về thời tiết, trang phục và hoạt động tương ứng với mùa đó.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Quan sát hình dưới đây và hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh vào cụm từ trong ngoặc em lựa chọn.

a) Bạn nhỏ trong hình đang … (học bơi/dạy bơi).

b) Việc làm của bạn nhỏ để rèn luyện sức khỏe và … (biết sử dụng phao bơi/biết bơi).

c) Chúng ta cần biết bơi để tránh bị … (đuối nước/bạn bè trêu chọc).

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

a) Bạn nhỏ trong hình đang học bơi.

b) Việc làm của bạn nhỏ để rèn luyện sức khỏe và biết bơi.

c) Chúng ta cần biết bơi để tránh bị đuối nước.

Câu 3

Theo dự báo thời tiết, nơi em sống sắp xảy ra bão lớn. Em cần làm gì để phòng tránh bão?

Đánh dấu X vào ô trống dưới các việc mà em chọn.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về phòng chống thiên tai (bão), đọc các thông tin và đánh dấu x vào ô trống về việc cần làm khi bão sắp xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close