Bài 11 hoạt động mua bán hàng hóa trang 29, 30 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết vào chỗ (…) dưới đây tên những hàng hóa cần thiết mà gia đình em thường sử dụng hằng ngày. Hằng ngày, gia đình em thường mua hàng hóa ở đâu. Hàng hóa có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người. Mua hàng hóa ở siêu thị có điểm nào khác so với mua ở chợ. Đánh dấu x vào ô trống dưới những hàng hóa cần thiết cho chuyến đi. Em hãy lập kế hoạch để mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới theo thứ tự ưu tiên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ (…) dưới đây tên những hàng hóa cần thiết mà gia đình em thường sử dụng hằng ngày.

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình và điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Những hàng hóa cần thiết mà gia đình em thường sử dụng hàng ngày là:

Thức ăn, kem đánh răng, bàn chải, ti vi, tủ lạnh,…

Câu 2

Hằng ngày, gia đình em thường mua hàng hóa ở đâu? Khoanh vào chữ cái trước ý em chọn.

A. Chợ

B. Siêu thị

C. Cửa hàng/trung tâm thương mại

D. Mua từ những cửa hàng trực tuyến.

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình để chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Gia đình em thường mua hàng hóa ở chợ.

Chọn A.

Câu 3

Hàng hóa có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người? Viết câu trả lời của em vào chỗ (…) dưới đây.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hàng hóa giúp đời sống của con người có đầy đủ tiện nghi hơn.

Câu 4

Mua hàng hóa ở siêu thị có điểm nào khác so với mua ở chợ? Đánh dấu x vào □ trước những điểm khác đó.


Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đánh dấu vào ô thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Gia đình em chuẩn bị đi dã ngoại vào cuối tuần. Đánh dấu x vào □ dưới những hàng hóa cần thiết cho chuyến đi.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và đánh dấu vào những hàng hóa cần thiết.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Em hãy lập kế hoạch để mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới theo thứ tự ưu tiên.

DANH SÁCH ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CẦN MUA

STT

Tên đồ dùng

Số lượng

Nơi mua

1

Bút chì

1

Cửa hàng A

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân và hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

DANH SÁCH ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CẦN MUA

STT

Tên đồ dùng

Số lượng

Nơi mua

1

Bút chì

1

Cửa hàng A

2

Thước kẻ

1

Siêu thị Lan Chi

3

Tẩy

1

Siêu thị Lan Chi

4

Bút mực

2

Siêu thị Lan Chi

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close