Bài 3 phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 11, 12 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Vì sao một số người bị ngộ độc qua đường ăn uống. Viết tên một số đồ dùng, thức ăn, đồ uống trong gia đình em có thể gây ngộ độc do cất giữ, bảo quản không cẩn thận và đề xuất cách cất giữ, bảo quản. Viết 3 điều em cần làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống vào chỗ (…) dưới đây. Viết vào cột B cách bảo quản an toàn những đồ dùng, thức ăn, đồ uống vào chỗ (…)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vì sao một số người bị ngộ độc qua đường ăn uống? Đánh dấu x vào □ trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đáp án và đánh dấu vào ô trống trước câu trả lời đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tên một số đồ dùng, thức ăn, đồ uống trong gia đình em có thể gây ngộ độc do cất giữ, bảo quản không cẩn thận và đề xuất cách cất giữ, bảo quản vào bảng (theo mẫu) sau:

STT

Tên đồ dùng, thức ăn, đồ uống

Nơi đang để

Đề xuất cách cất giữ, bảo quản

1

Thuốc cảm cúm

Kệ ti vi

Tủ thuốc gia đình

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình và hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

STT

Tên đồ dùng, thức ăn, đồ uống

Nơi đang để

Đề xuất cách cất giữ, bảo quản

1

Thuốc cảm cúm

Kệ ti vi

Tủ thuốc gia đình

2

Hoa quả

Bàn ăn

Tủ lạnh

3

Dầu rửa bát

Kệ để gia vị

Bồn rửa bát

4

Đồ ăn còn thừa

Bàn ăn

Tủ lạnh

 

Câu 3

Viết 3 điều em cần làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống vào chỗ (…) dưới đây.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và viết những điều cần làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Những điều em cần làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống:

- Sắp xếp đồ đạc trong nhà ngăn nắp

- Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa

Câu 4

Viết vào cột B cách bảo quản an toàn những đồ dùng, thức ăn, đồ uống vào chỗ (…) trong bảng (theo mẫu) sau:

Phương pháp giải:

Em dựa theo mẫu để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close