Bài 20. Ôn tập chủ đề thực vật và động vật trang 53, 54 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Viết vào chỗ (…) để hoàn thành các sơ đồ sau: Khoanh vào các cụm từ chỉ việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. Khoanh vào các cụm từ chỉ việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ (…) để hoàn thành các sơ đồ sau:


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào các cụm từ chỉ việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào các cụm từ chỉ việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close