Giải bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

Quảng cáo

Đề bài

Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Khi gen nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Theo nguyên tắc bổ sung A=T suy ra số Nu loại A, mà A=20% tổng số Nu từ đó tính được số Nu của gen 

2. Gen nhân đôi 1 lần, tính số Nu mỗi loại môt trường cung cấp theo nguyên tắc bổ sung: A=T, G=X

Lời giải chi tiết

1. Số A = 20%N = 600 nu

N = 600: 0,2 = 3000 nuclêôtit.

2.  = T = 600 nuclêôtit, = X = 900 nuclêôtit.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close