Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 125 sách bài tập Sinh học 9. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?

 • pic

  Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 125 sách bài tập Sinh học 9. Hiện tại, dạng năng lượng nào đang được nghiên cứu và thay thế dần các nguồn năng lượng khác đang bị cạn kiệt dần? Tại sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 126 sách bài tập Sinh học 9. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 126 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 126 sách bài tập Sinh học 9. Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

 • pic

  Bài trang 126 SBT sinh học 9

  Giải bài 5 trang 126 sách bài tập sinh học 9. Cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật?

 • pic

  Bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9. Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá:

 • pic

  Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 127 sách bài tập Sinh học 9. Hãy liệt kê các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

 • pic

  Bài 8 trang 128 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 128 sách bài tập Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng?

 • pic

  Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 9

  Giải bài 9 trang 129 SBTsách bài tập Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nông nghiệp? Biện pháp chủ yếu để bảo vệ các hệ sinh thái này là gì?

 • pic

  Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 9

  Giải bài 10 trang 129 sách bài tập Sinh học 9. Ý nghĩa và nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Tại sao?

 • pic

  Bài 2 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Rừng có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên đất và nước?

 • pic

  Bài 3 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giài bài 3 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn năng lượng nào được gọi là nguồn năng lượng sạch ? Vì sao ?

 • pic

  Bài 4 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững ?

 • pic

  Bài 5 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là như thế nào và vai trò của nó trong việc duy trì cân bằng sinh thái là gì ?

 • pic

  Bài 6 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

 • pic

  Bài 7 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Hoàn thành bảng về sự phân chia các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

 • pic

  Bài 8 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường thì tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào ?

 • pic

  Bài 9 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 9 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Luật Bảo vệ môi trường có quy định gì đối với việc săn bắt động vật hoang dã ?

 • pic

  Bài 10 trang 130 SBT Sinh học 9

  Giải bài 10 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì?

Gửi bài