Giải bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9. Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá :

- Biện pháp trồng cây gây rừng.

- Biện pháp thuỷ lợi.

- Biện pháp bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

- Biện pháp thay đổi cây trồng hợp lí.

- Biện pháp chọn giống vật nuôi, cây trồng thích hợp và năng suất cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết các biện pháp cải tạo và bảo vệ thiên nhiên

Lời giải chi tiết

Hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá là 

- Trồng cây, gây rừng trên vùng đất trống, đồi trọc để hạn chế xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, sạt lở đất, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật, tăng cường đa dạng sinh học và cải tạo khí hậu...

- Làm tốt công tác thuỷ lợi để tưới tiêu hợp lí, góp phần điều hoà lượng nước, hạn chế lũ lụt, chù động chống hạn hán. Nhờ đó có thể mở rộng diện tích trồng trọt, tăng năng suất cây trồng...

- Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh để tăng độ màu mỡ cho đất, không gây ô nhiễm môi trường và tăng năng suất cây trồng.

- Thay đổi các giống cây trồng hợp lí (như trồng luân canh, trồng xen kẽ...) là tăng hiệu suất sử dụng đất, làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng cho cây và tăng năng suất cây trồng...

- Chọn giống vật nuôi, cây trồng thích hợp và cho năng suất cao sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao và có điều kiện để cải tạo đất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài