Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

 • pic

  Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong thời kì nguyên thuỷ, khi con người biết dùng lửa đã tác động tới môi trường như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong xã hội nông nghiệp, khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt đã tác động tới môi trường như thế nào

 • pic

  Bài 5 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 111 SBT sinh học 9. Những hậu quả nghiêm trọng mà con người tác động vào môi trường tự nhiên trong xã hội công nghiệp là gì?

 • pic

  Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?

 • pic

  Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ môi trường

 • pic

  Bài 8 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi và cháy rừng là gì?

 • pic

  Bài 9 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 9 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Hãy nêu một số hoạt động của con người gây những hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên và nêu những hậu quả đó.

 • pic

  Bài 10 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 10 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Vì sao con người phải có trách nhiệm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài