Giải bài 10 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Vì sao con người phải có trách nhiệm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?

Đề bài

Vì sao con người phải có trách nhiệm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Hạn chế ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

Môi trường tự nhiên chính là môi trường sống của con người. Môi trường tự nhiên bị suy giảm sẽ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 111
Gửi bài