Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen này cùng nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 5998 nuclêôtit.

 • pic

  Bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9. Chiều dài của gen B là 4080 Å. Khi sự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen B đã tạo ra gen b có 2402 nuclêôtit.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST.

 • pic

  Bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9. Giả sử có một cặp NST tương đồng mang các đoạn phân bố theo trật tự sau

 • pic

  Bài ài 5 trang 51 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 51 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi lai các cây cà chua tứ bội lai với nhau người ta thu được những kết quả sau:

Gửi bài Hỏi bài