Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường sống của sinh vật.

 • pic

  Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9. Nhân tố sinh thái của môi trường là gì ? Hãy phân loại nhân tố sinh thái.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì ? Nêu ví dụ.

 • pic

  Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

 • pic

  Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9. Trong tự nhiên, giữa các sinh vật có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào?

 • pic

  Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9. Nhân tố con người có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

 • pic

  Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

 • pic

  Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

 • pic

  Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

 • pic

  Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

 • Quảng cáo

Gửi bài