Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 69 SBT Sinh học 9. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường sống của sinh vật.

 • pic

  Bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 SBT trang 69 SBT Sinh học 9. Nhân tố sinh thái của môi trường là gì ? Hãy phân loại nhân tố sinh thái.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 70 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì ? Nêu ví dụ.

 • pic

  Bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 SBT trang 71 SBT Sinh học 9. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

 • pic

  Bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 72 SBT Sinh học 9. Trong tự nhiên, giữa các sinh vật có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào?

 • pic

  Bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 73 SBT Sinh học 9. Nhân tố con người có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

 • pic

  Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

 • pic

  Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

 • pic

  Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

 • pic

  Bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9. Tại nhiệt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở mức nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 9. Giới hạn sinh thái là gì? Hãy giải thích, tại sao cá chép lại có thể sống ở nhiều vùng hơn cá rô phi ở Việt Nam nếu xem xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

 • pic

  Bài 7 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 75 SBT Sinh học 9. Khi ta để một chậu cây cảnh bên cạnh cửa sổ, sau một thời gian có hiện tượng gì xảy ra? Hãy giải thích hiện tượng đó.

 • pic

  Bài 8 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 75 SBT Sinh học 9. Hiện tượng ngủ đông của một số động vật được giải thích như thế nào ?

 • pic

  Bài 9 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 9 trang 75 SBT Sinh học 9. Trong 2 nhóm, động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt, nhóm động vật nào có khả năng phân bố rộng hơn ? Tại sao ?

 • pic

  Bài 10 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 10 trang 75 SBT Sinh học 9. Mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi có ý nghĩa như thế nào trong tự nhiên ?

 • pic

  Bài 11 trang 75 SBT Sinh học 9

  Giải bài 11 trang 75 SBT Sinh học 9. Hoàn thành bảng sau bằng cách đánh dấu (+ ) vào ô trống phù hợp.

 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SBT Sinh học 9. 1. Môi trường sống của sinh vật gồm

 • pic

  Bài 12 trang 76 SBT Sinh học 9

  Giải bài 12 trang 76 SBT Sinh học 9. Hiện tượng tự tỉa cành trong tự nhiên là gì? Hãy giải thích hiện tượng đó.

 • pic

  Bài 13 trang 76 SBT Sinh học 9

  Giải bài 13 trang 76 SBT Sinh học 9. Một loài vi khuẩn sống ở suối nước nóng có điểm gây chết dưới là 0°C, điểm gây chết trên là 99°C, điểm cực thuận là 55°C. Hãy vẽ đồ thị mô tả giới hạn sinh thái của loài vi khuẩn này.

Gửi bài