Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 74 SBT Sinh học 9. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

Đề bài

Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình vẽ ghi chú thích 

Lời giải chi tiết

Chú thích:

1. Môi trường nước

2. Môi trường trên mặt đất - không khí

3. Môi trường trong đất

4. Môi trường sinh vật

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 74
Gửi bài