Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 108 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 108 sách bài tập Sinh học 9. Con người đã tác động tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội như thế nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 109 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 109 sách bài tập Sinh học 9. Tác động của con người tới môi trường tự nhiên là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Sinh học 9. Ô nhiễm môi trường là gì? Các tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường?

 • pic

  Bài 4 trang 110 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Sinh học 9. Tại sao con người cần phải bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên? Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường là gì?

Gửi bài Hỏi bài