Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 75 SBT Sinh học 12. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

Đề bài

Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đồ thị 

Lời giải chi tiết

- Điểm gây chết dưới có nhiệt độ là 5°C.

- Điểm gây chết trên có nhiệt độ là 42°C.

- Điểm cực thuận có nhiệt độ là 30°C.

- Giới hạn chịu đựng ở khoảng nhiệt độ từ điểm gây chết dưới đến điểm gây chết trên (từ 5°C đến 42°C).

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 74
Gửi bài