Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 108 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 108 sách bài tập Sinh học 9. Con người đã tác động tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội như thế nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 109 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 109 sách bài tập Sinh học 9. Tác động của con người tới môi trường tự nhiên là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Sinh học 9. Ô nhiễm môi trường là gì? Các tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường?

 • pic

  Bài 4 trang 110 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Sinh học 9. Tại sao con người cần phải bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên? Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường là gì?

 • pic

  Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

 • pic

  Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

 • pic

  Bài 3 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong thời kì nguyên thuỷ, khi con người biết dùng lửa đã tác động tới môi trường như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong xã hội nông nghiệp, khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt đã tác động tới môi trường như thế nào

 • pic

  Bài 5 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 111 SBT sinh học 9. Những hậu quả nghiêm trọng mà con người tác động vào môi trường tự nhiên trong xã hội công nghiệp là gì?

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài