Giải bài 1 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Quảng cáo

Đề bài

Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Hạn chế ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

- Nhiều hoạt động của con người đã và đang ảnh hưởng xấu đến môi trường: gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Điều đó đã ảnh hưởng đến chính cuộc sống của con người.

Ngày nay, với sự hiểu biết ngày càng tăng con người đã và đang nỗ lực chung tay, góp sức khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và cải tạo môi trường.

Con người có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường như:

+ Biết hạn chế phát triển dân số quá nhanh.

+ Biết khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Biết bảo vệ các loài sinh vật để không làm suy giảm đa dạng sinh vật.

+ Biết trồng cây gây rừng, phục hồi và trồng rừng mới, bảo vệ rừng đầu nguồn và vốn rừng hiện có

+ Biết kiểm soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

+ Biết triển khai có hiệu quả các hoạt động khoa học tạo ra nhiều giống vật nuôi và cây trồng có năng suất cao, tìm ra các biện pháp xử lí tốt nhất và hiệu quả nhất các chất thải trong sản xuất cũng như các chất thải sinh hoạt.

+ Biết giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

 • Giải bài 3 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong thời kì nguyên thuỷ, khi con người biết dùng lửa đã tác động tới môi trường như thế nào?

 • Giải bài 4 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong xã hội nông nghiệp, khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt đã tác động tới môi trường như thế nào

 • Giải bài 5 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 111 SBT sinh học 9. Những hậu quả nghiêm trọng mà con người tác động vào môi trường tự nhiên trong xã hội công nghiệp là gì?

 • Giải bài 6 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?

Quảng cáo
close