Giải bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Hạn chế ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

- Mục đích bảo vệ môi trường là để phát triển bền vững - sự phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Tất cả đều phải hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong sạch.

- Nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Giảm thiểu sự cạn kiệt các tài nguyên tái sinh và không tái sinh cho sự khai thác lâu dài, tương tự như vật ăn thịt không thể khai thác triệt để con mồi của nó được.

+ Bảo tồn sự đa dạng sinh học trên cơ sở quản lí và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì các hệ sinh thái, đảm bảo cuộc sống lâu dài của cộng đồng.

+ Phục hồi rừng và các tài nguyên tái sinh.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong thời kì nguyên thuỷ, khi con người biết dùng lửa đã tác động tới môi trường như thế nào?

 • Giải bài 4 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Trong xã hội nông nghiệp, khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt đã tác động tới môi trường như thế nào

 • Giải bài 5 trang 111 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 111 SBT sinh học 9. Những hậu quả nghiêm trọng mà con người tác động vào môi trường tự nhiên trong xã hội công nghiệp là gì?

 • Giải bài 6 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 112 sách bài tập Sinh học 12. Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?

 • Giải bài 7 trang 112 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ môi trường

Quảng cáo
close