Giải bài 2 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Sinh học 9. Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

Đề bài

Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Hạn chế ô nhiễm môi trường

Lời giải chi tiết

- Mục đích bảo vệ môi trường là để phát triển bền vững - sự phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Tất cả đều phải hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong sạch.

- Nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Giảm thiểu sự cạn kiệt các tài nguyên tái sinh và không tái sinh cho sự khai thác lâu dài, tương tự như vật ăn thịt không thể khai thác triệt để con mồi của nó được.

+ Bảo tồn sự đa dạng sinh học trên cơ sở quản lí và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì các hệ sinh thái, đảm bảo cuộc sống lâu dài của cộng đồng.

+ Phục hồi rừng và các tài nguyên tái sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 111
Gửi bài