Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 sách bài tập Sinh học 9. Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào ?

A. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì, xã hội nông nghiệp.

B. Thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

C. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì xã hội công nghiệp.

D. Thời kì nguyên thuỷ, thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết tác động con người đến môi trường tự nhiên

Lời giải 

Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì :Thời kì nguyên thuỷ, thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

Chọn D

Câu 2

2. Hoạt động nào của con người trong thời kì nguyên thuỷ có tác động chủ yếu đến môi trường tự nhiên ?

A. Hái lượm.

B. Dùng lửa để làm chín thức ăn, sưởi ấm, xua đuổi và săn bắt động vật hoang dã.

C. Chiến tranh.

D. Cả B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết tác động con người đến môi trường tự nhiên

Lời giải 

Hoạt động nào của con người trong thời kì gùng lửa để làm chín thức ăn, sưởi ấm, xua đuổi và săn bắt động vật hoang dã.

Chọn B

Câu 3

3. Con người tác động nhiều nhất tới môi trường trong thời kì nào ?

A. Thời kì nguyên thuỷ.

B. Thời kì xã hội nông nghiệp.

C. Thời kì xã hội công nghiệp.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết tác động con người đến môi trường tự nhiên

Lời giải 

Con người tác động nhiều nhất tới môi trường trong thời kì xã hội công nghiệp.

Chọn C

Câu 4

4. Hái lượm, săn bắt động vật hoang dã là hoạt động chủ yếu của con người trong thời kì

A. nguyên thuỷ.

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết tác động con người đến môi trường tự nhiên

Lời giải 

Hái lượm, săn bắt động vật hoang dã là hoạt động chủ yếu của con người trong thời kì nguyên thuỷ.

Chọn A

Câu 5

5. Con người biết trồng trọt và chăn nuôi gia súc được bắt đầu vào thời kì

A. nguyên thuỷ.

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết tác động con người đến môi trường tự nhiên

Lời giải 

Con người biết trồng trọt và chăn nuôi gia súc được bắt đầu vào thời kì xã hội nông nghiệp

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài