Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 74 SBT Sinh học 9. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

Đề bài

 Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :
 

STT

Tên sinh vật

Môi trưòns sống

1

Gấu Bắc Cực

 

2

Gấu trúc Trung Quốc

 

3

Trâu, bò

 

4

Sán dây

 

5

Sán lá gan

 

6

Giun khoang

 

7

Giun kim

 

8

Rong đuôi chó

 

9

Cá rô phi

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm môi trường sống của các loại sinh vật và điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Gấu Bắc Cực

Mặt đất - không khí

2

Gấu trúc Trung Quốc

Mặt đất - không khí

3

Trâu, bò

Mặt đất - không khí

4

Sán dây

Sinh vật

5

Sán lá gan

Sinh vật

6

Giun kim

Sinh vật

7

Giun khoang

Trong đất

8

Rong đuôi chó

Nước

9

Cá rô phi

Nước

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 74
Gửi bài