Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 74 SBT Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mối quan hệ giữa các loại sinh vật để vẽ sơ đồ

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa các sinh vật

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 74
Gửi bài