Giải bài 7 trang 127 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 127 sách bài tập Sinh học 9. Hãy liệt kê các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

Trên Trái Đất của chúng ta có nhiều hệ sinh thái khác nhau về tính chất vật lí, hoá học và sinh vật. Chính sự khác nhau này là cơ sở cho sự đa dạng của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất:

- Các hệ sinh thái trên cạn :

+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim, rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới...)

+ Các hệ sinh thái thảo nguyên

+ Các hệ sinh thái hoang mạc

+ Các hệ sinh thái nông nghiệp...

- Các hệ sinh thái nước mặn :

+ Hệ sinh thái vùng biển khơi

+ Hệ sinh thái vùng ven bờ...

- Các hệ sinh thái nước ngọt:

+ Hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ...)

+ Hệ sinh thái nước chảy (sông, suối)...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài