Giải bài 3 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 126 sách bài tập Sinh học 9. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Lời giải chi tiết

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là khi:

- Vừa đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

- Không gây suy thoái môi trường, đảm bảo sự phát triển bển vững.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài